top of page

Kikang naghinaut sa mabungahon nga pagbalaan sa Semana Santa


Dako ang panghinaut ni Bise Mayor Kikang Uy nga magmalinawon, magmabungahon ug mapalandungon ang pagbalaan sa tanang Kristyano sa Semana Santa.


Usa kini ka higayon nga atong pamalandungan ang sakripisyo nga gihimo ni Hesukristo pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo ug paghatag sa iyang kinabuhi aron kitang tanan makaangkon sa kaluwasan, pamahayag sa bise mayor.


Siya midugang nga kun unsa man ang gipakitang ehemplo sa atong Manunubos sama sa pagpa-ubos, pagpasaylo ug paghatag sa tiunay nga paghigugma ngadto sa usa’g usa unta atong masunod sa tinguha nga maangkon nato ang gipangandoy nga kinabuhing walay katapusan.


Niini, sa mga ipahigayong kalihokan dinha sa mga simbahan ug sa pagpanaad dinha sa Malasag, ang bise mayor nag-aghat sa tanang mosalmot nga mag-amping ug magmatngon tungod kay usahay magsiaw usab ang mga dautang elemento ilabina kun magpunsisok ang katawhan. (SP)


bottom of page